پرفروش ترین کتاب های موفقیت و روانشناسی و ارسال رایگان کتاب با تخفیف ویژه

در این مطلب هدف داریم پرفروش ترین کتاب ها یا رمان ها در سرتاسر دنیا در دهه ها و سده های اخیر را برایتان شناسایی کنیم. این سنجه که غالب جوامع مختلف در نسل های مختلف، یک کتاب را مناسب باشند